Stichting Tango Arts Academy International is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 77565339.
Het RISN-nummer is 861048295.

Doelstelling van de Stichting Tango Arts Academy International is het preserveren en het verspreiden van de Argentijnse Tangocultuur, contemporaine muziek, dans en/of kunstvormen met tango-invloeden. Het bestuur van Stichting Tango Arts International is onbezoldigd. 

Per 1 januari 2021 heeft de Stichting Tango Arts Academy Internationale de culturele ANBI-status verkregen. 
Giften en/of sponsoring zijn aftrekbaar voor de belasting.

De Stichting Tango Arts Academy International handelt uitsluitend zonder winstoogmerk.

BESTUUR:

W.J. Post: voorzitter
A.W. Stap: penningmeester
L.M. Vervelde: secretaris

OVERIGE GEGEVENS:

Bankrekeningnummer:
NL12 RABO 0359058531 t.n.v. Stichting TangoArtsAcademyInternational: 

Postadres:
v. Wischstraat 36
7061 ZZ Terborg

JAARVERSLAG en BELEIDSPLAN:
Klik hier voor de jaarrekening 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor de jaarrekening 2022