Tango Arts Academy International

Hartelijk welkom op de website van Tango Arts Academy International!

De Academy richt zich op behoud, vernieuwing en verspreiding van de Argentijnse tangocultuur, haar muziek en dans en andere kunstvormen met tango-invloeden. Wij organiseren concerten en evenementen waarin de Argentijnse tangocultuur in brede zin centraal staat.  Samenwerking tussen betrokken partners en kunstenaars resulteert in persoonlijke artistieke ontwikkeling en kennisverdieping; maar vooral ook plezier en inspiratie tot vernieuwing en verbreding op dit vakgebied. Onze projecten en producties verheugen zich in de steun en inzet van wereldcoryfeeën.  Wij stimuleren het maken van nieuw werk: tangocomposities, tangoarrangementen, choreografieën en  contemporaine dans en muziek. Tevens beogen wij ons doel te verwezenlijken middels onderwijs.

Wilt u meer informatie?